Масло "Salatino"
от +1 до +5 С 180 г 35 сут 72,5 %
Описание продукта